Standard Svensk standard · SS-EN 938:2009

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumklorit

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 938:2016
Omfattning
This European Standard is applicable to sodium chlorite used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of sodium chlorite and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chlorite. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68775

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-01-22

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 938

Ersätts av: SS-EN 938:2016