Standard Svensk standard · SS-EN 13753:2009

Produkter för beredning av dricksvatten - Aktiverad aluminiumoxid

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to granular activated alumina used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of granular activated alumina and specifies the requirements and the corresponding test methods for granular activated alumina. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Granular activated alumina

Artikelnummer: STD-69196

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13753