Standard Svensk standard · SS-EN 124-1:2015

Avloppsteknik - Brunnsbeteckningar för trafikområden - Del 1: Definitioner, klassificering, allmänna principer för utformning, prestandakrav och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 124-1:2015

Avloppsteknik - Brunnsbeteckningar för trafikområden - Del 1: Definitioner, klassificering, allmänna principer för utformning, prestandakrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard is applicable to manhole tops and gully tops with a clear opening up to and including 1 000 mm for covering gullies, manholes and inspection chambers installed in areas subjected to pedestrian and/or vehicular traffic. It specifies definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods for gully tops and manhole tops according to:
- EN 124 2, for gully tops and manhole tops made of cast iron;
- EN 124 3, for gully tops and manhole tops made of steel or aluminium alloy;
- EN 124 4, for gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete;
- EN 124 5, for gully tops and manhole tops made of composite materials;
- EN 124 6, for gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U).
Part 1 is only applicable in combination with at least one of the standards EN 124 2, EN 124 3, EN 124 4, EN 124 5 and EN 124 6 each of which has this Part 1 as an integral part.
This European Standard is not applicable to:
- gratings/covers as part of prefabricated drainage channels according to EN 1433,
- floor and roof gullies in buildings which are specified in EN 1253 1,
- surface boxes.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30) Vägutrustning och väginstallationer (93.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 124-1:2015

Avloppsteknik - Brunnsbeteckningar för trafikområden - Del 1: Definitioner, klassificering, allmänna principer för utformning, prestandakrav och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8014562

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-14

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 124