Standard Svensk standard · SS-EN 124

Avlopp - Brunnsbetäckningar för trafikområden - Utförande,provning, märkning, kvalitetskontroll

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 124-3:2015 , SS-EN 124-1:2015 , SS-EN 124-4:2015 , SS-EN 124-5:2015 , SS-EN 124-6:2015 , SS-EN 124-2:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 124

Avlopp - Brunnsbetäckningar för trafikområden - Utförande,provning, märkning, kvalitetskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard gäller för betäckningar med en fri öppning till och med 1000 mm, för användning i markytor som kontinuerligt eller sporadiskt trafikeras av fordon eller fotgängare eller utsätts för jämförbara belastningar. Standarden gäller inte för ”surface boxes”, golv- eller takavlopp inom byggnad, vilka specificeras i prEN 1253. Syftet med denna standard är att fastlägga definitioner, klasser, material, konstruktions- och provningsföreskrifter samt märkning och kvalitetskontroll av betäckningar.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 124

Avlopp - Brunnsbetäckningar för trafikområden - Utförande,provning, märkning, kvalitetskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing,marking, quality control

Artikelnummer: STD-17915

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-02-02

Antal sidor: 30

Ersätter: SS 825610 , SS 825611

Ersätts av: SS-EN 124-3:2015 , SS-EN 124-1:2015 , SS-EN 124-4:2015 , SS-EN 124-5:2015 , SS-EN 124-6:2015 , SS-EN 124-2:2015