Standard Swedish standard · SS-EN 124

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing,marking, quality control

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 124-3:2015 , SS-EN 124-1:2015 , SS-EN 124-4:2015 , SS-EN 124-5:2015 , SS-EN 124-6:2015 , SS-EN 124-2:2015
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 124

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing,marking, quality control
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard gäller för betäckningar med en fri öppning till och med 1000 mm, för användning i markytor som kontinuerligt eller sporadiskt trafikeras av fordon eller fotgängare eller utsätts för jämförbara belastningar. Standarden gäller inte för ”surface boxes”, golv- eller takavlopp inom byggnad, vilka specificeras i prEN 1253. Syftet med denna standard är att fastlägga definitioner, klasser, material, konstruktions- och provningsföreskrifter samt märkning och kvalitetskontroll av betäckningar.

Subjects

Sewage water (13.060.30)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 124

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Design requirements, type testing,marking, quality control
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-17915

Edition: 1

Approved: 2/2/1996

No of pages: 30

Replaces: SS 825610 , SS 825611

Replaced by: SS-EN 124-3:2015 , SS-EN 124-1:2015 , SS-EN 124-4:2015 , SS-EN 124-5:2015 , SS-EN 124-6:2015 , SS-EN 124-2:2015