Standard Svensk standard · SS-EN 1211:2005

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kaliumtripolyfosfat

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to potassium tripolyphosphate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding tests methods for potassium tripolyphosphate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium tripolyphosphate

Artikelnummer: STD-39328

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1211