Standard Svensk standard · SS-EN 12050-4:2015

Avlopp - Uppfordringsanordningar inom VA-installationer - Del 4: Backventiler för avlopp med eller utan fekalier

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to non-return valves used for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter lifting plants. This Standard specifies general requirements, basic construction and testing principles together with information on materials and the relevant assessment and verification of constancy of performance.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter

Artikelnummer: STD-8013535

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-03-22

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 12050-4