Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 12566-5

Avlopp - Reningsanläggning upp till 50 pe - Del 5: Markbäddar och rotzonanläggningar

Status: Gällande

Denna standard ingår i vårt avtal med Havs- och vattenmyndigheten gällande förbetalda standarder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.

Urval standarder inom avlopp och reningsanläggningar tillgängliggörs kostnadsfritt >>

Omfattning
This Technical Report provides details of filtration systems used for applications ranging from a single house up to and included 50 PT. The filtration systems receive domestic wastewater from septic tanks manufactured according to the requirements given in EN 12566-1 and EN 12566-4. This document is a code of practice and gives design parameters, construction details, installation and component requirements for constructed sand filters and subsurface flow sand or gravel reed beds.

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027982

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-10

Antal sidor: 48