Standard Svensk standard · SS-EN 16323:2014

Avlopp - Ordlista med tekniska termer för avloppsteknik

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard harmonizes and defines general terms in the field of the collection, transport, treatment, discharge (and reuse) of wastewater and in the field of sludge treatment, utilisation and disposal.

This European Standard provides the general basis for the terms and definitions in the preparation or revision of all standards within the field of wastewater engineering.

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Glossary of wastewater engineering terms

Artikelnummer: STD-101695

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-04-22

Antal sidor: 140