Standard Svensk standard · SS-EN 15077:2013

Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumhypoklorit

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hypochlorite used directly or for the production of formulations for treating swimming pool water. It describes the characteristics of sodium hypochlorite and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hypochlorite. It gives information on its use for treating swimming pool water and determines the rules relating to safe handling and use of sodium hypochlorite (see Annex B).

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of swimming pool water - Sodium hypochlorite

Artikelnummer: STD-90015

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15077:2006