Standard Svensk standard · SS-EN 13618:2017

Vattenförsörjning - Flexibla anslutningsslangar för dricksvatten - Funktionella krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements and test methods for materials, dimensions and function for flexible hose assemblies for drinking water installations, braided or not, designed for use with drinking water with an allowable maximum operating pressure (PMA) of 1 MPa and maximum operating temperature 70 °C to connect sanitary tap ware, heaters and similar appliances. NOTE Flexible hose assemblies intended to be used as integral parts of electrical appliances are covered by EN 61770.

Ämnesområden

Slangar och slangledningar (23.040.70) Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Flexible hose assemblies in drinking water installations - Functional requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8024285

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-01-02

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 13618:2011