Standard Svensk standard · SS-EN 12904:2005

Produkter för beredning av dricksvatten - Sand och grus

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to silica sand and silica gravel used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of silica sand and silica gravel and specifies the requirements and the corresponding test methods for silica sand and silica gravel. It gives information on their use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Silica sand and silica gravel

Artikelnummer: STD-39330

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 14

Ersätter: SS-EN 12904