Standard Svensk standard · SS-EN 1253-3:2016

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 3: Kvalitetskontroll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements for evaluation of conformity for floor gullies, roof drains and access covers for buildings to ensure conformity of these products with EN 1253–1, EN 1253-2 and EN 1253–4.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Gullies for buildings - Part 3: Evaluation of conformity

Artikelnummer: STD-8020617

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-05-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1253-3