Standard Svensk standard · SS-EN 1253-3:2016

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 3: Kvalitetskontroll

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1253-3:2016

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 3: Kvalitetskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the requirements for evaluation of conformity for floor gullies, roof drains and access covers for buildings to ensure conformity of these products with EN 1253–1, EN 1253-2 and EN 1253–4.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1253-3:2016

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 3: Kvalitetskontroll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Gullies for buildings - Part 3: Evaluation of conformity

Artikelnummer: STD-8020617

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-05-23

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1253-3