Standard Svensk standard · SS 825620

Avloppsvattenrening - Slamavskiljare för 1 - 5 hushåll - Allmänna fordringar

Status: Gällande

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Wastewater treatment - Septic tanks for 1-5 households - General requirements

Artikelnummer: STD-7212

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-09-15

Antal sidor: 5