Standard Svensk standard · SS-EN 14812:2005+A1:2007

Vattenförsörjning - Invändig utrustning - System för kemikaliedosering - Krav på utförande, säkerhet och provning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies definitions, principles of construction (but not dimensions) and design, requirements on performance and operation as well as methods for testing the performance of chemical pre-set dosing systems for conditioning water intended for human consumption inside buildings (see [8]) which are permanently connected to the mains supply.

Ämnesområden

Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Water conditioning equipment inside buildings - Chemical dosing systems - Pre-set dosing systems - Requirements for performance, safety and testing

Artikelnummer: STD-61392

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-02

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 14812:2005