Standard Svensk standard · SS-EN 806-2:2005

Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten - Del 2: Utformning

Status: Gällande

Omfattning
This document gives recommendations, and specifies requirements, on the design of potable water installations within buildings and for pipework outside buildings but within the premises (see EN 806-1) and applies to new installations, alterations and repairs.

Ämnesområden

Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 2: Design

Artikelnummer: STD-40244

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-11

Antal sidor: 50