Standard Svensk standard · SS-EN 14095:2004

Vattenförsörjning - Invändig utrustning - System för elektrolytisk behandling med aluminiumanoder - Utförandekrav, säkerhet och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Dricksvatten Vatteninstallationer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Water conditioning equipment inside buildings - Electrolytic treatment systems with aluminium anodes - Requirements for performance, safety and testing

Artikelnummer: STD-37446

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-01

Antal sidor: 17