Standard Svensk standard · SS-EN 12910:2012

Produkter för beredning av dricksvatten - Granatsand

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to garnet used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of garnet and specifies the requirements and the corresponding test methods for garnet. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Garnet

Artikelnummer: STD-88025

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12910:2005