Standard Svensk standard · SS-EN 806-5:2012

Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten - Del 5: Drift och underhåll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the operation and maintenance of potable water installations within buildings and for pipework outside buildings but within the premises in accordance with EN 806-1.

Ämnesområden

Vatteninstallationer (91.140.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-84933

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-08

Antal sidor: 40