Standard Svensk standard · SS-EN 806-5:2012

Vattenförsörjning - Tappvattensystem för dricksvatten - Del 5: Drift och underhåll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and gives recommendations for the operation and maintenance of potable water installations within buildings and for pipework outside buildings but within the premises in accordance with EN 806-1.

Ämnesområden

Vatteninstallationer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 5: Operation and maintenance

Artikelnummer: STD-84933

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-08

Antal sidor: 40