Standard Svensk standard · SS-EN 12906:2012

Produkter för beredning av dricksvatten - Pimpsten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to pumice used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of pumice and specifies the requirements and the corresponding test methods for pumice. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-87928

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-06

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12906:2005