Standard Svensk standard · SS-EN 1253-5:2017

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 5: Brunnar för tillslutning mot olja, bensin m.m.

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for the design, construction, performance, application and marking as well as test methods of factory made gullies with a light liquid closure for buildings. Light liquid closures for buildings are applied to avoid uncontrolled discharge of light liquids into drainage systems in case of emergency. This European Standard does not apply to installations for separation of light liquids covered by EN 858-1.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Gullies for buildings - Part 5: Gullies with light liquids closure

Artikelnummer: STD-8025047

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1253-5:2004