Standard Svensk standard · SS-EN 1253-5:2004

Avlopp - Brunnar för byggnader - Del 5: Brunnar för tillslutning mot olja, bensin m.m.

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1253-5:2017
Omfattning
This European Standard specifies requirements for the design, construction, performance, application and marking as well as test methods of factory made gullies with a light liquid closure for buildings.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Gullies for buildings - Part 5: Gullies with light liquids closure

Artikelnummer: STD-36474

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-18

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-EN 1253-5:2017