Standard Svensk standard · SS-EN 1212:2005

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumpolyfosfat

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to sodium polyphosphate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium polyphosphate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium polyphosphate

Artikelnummer: STD-39329

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1212