Standard Svensk standard · SS-EN 12122:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Ammoniaklösning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to ammonia solution used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements of ammonia solution and refers to the corresponding analytical methods. It gives information for its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of ammonia solution (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-44403

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-01-18

Antal sidor: 21

Ersätter: SS-EN 12122