Standard Svensk standard · SS-EN 1199:2005

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Dinatriumväteortofosfat

Status: Gällande

Omfattning
This document is applicable to disodium hydrogen orthophosphate used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for disodium hydrogen orthophosphate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39317

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-04-08

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 1199