Standard Svensk standard · SS-EN 13559:2004

Sanitetsenheter - Slagtåliga dubbelt strängsprutade plattor av ABS/akryl för bad- och duschkar, avsedda för hushåll - Specifikation

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the properties of coextruded ABS sheets with impact modified acrylic top layer from which baths and shower trays for domestic purposes are manufactured. Note : For the purposes of this standard the term "domestic purposes" includes use in hotels, accommodation for students, hospitals and similar buildings, except when special medical provisions are required.

Ämnesområden

Sanitet (91.140.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Sanitetsenheter, SIS/TK 198/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-35867

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-04-08

Antal sidor: 16