Standard Svensk standard · SS-EN 13564-2

Avlopp - Översvämningsskydd - Del 2: Provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies test methods for anti-flooding devices for buildings in accordance with EN 13564-1:2002.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Anti-flooding devices for buildings - Part 2: Test methods

Artikelnummer: STD-34177

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-06

Antal sidor: 10