Standard Svensk standard · SS-EN 15039:2014

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Antiskalanter för membran - Polykarboxylsyror och dess salter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to polycarboxylic acids and salts used as antiscalants for membranes for the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding analytical methods for polycarboxylic acids and salts. It gives information on their use as antiscalants for membranes in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Antiscalants for membranes - Polycarboxilic acids and salts

Artikelnummer: STD-101474

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-03-23

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 15039:2006