Standard Svensk standard · SS-EN 14368:2015

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kalksten med mangandioxidskikt

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to manganese dioxide coated limestone used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of manganese dioxide coated limestone and specifies the requirements and the corresponding test methods for manganese dioxide coated limestone. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide coated limestone

Artikelnummer: STD-8014273

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-05-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 14368