Standard Svensk standard · SS-EN 1825-2

Fettavskiljare - Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard ger vägledning om val av nominell storlek, installation, drift och underhåll av fett¬avskiljare tillverkade i enlighet med prEN 1825-1. Denna standard gäller inte för avloppsvatten som innehåller lätta vätskor, t.ex. fett eller oljor med mineraliskt ursprung, och inkluderar inte rening av stabila emulsioner av fett eller olja i vatten. Standarden täcker inte användning av biologiska tillsatser (bakterier, enzymer).

Ämnesområden

Avloppsvatten (13.060.30)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Grease separators - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance

Artikelnummer: STD-63203

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-05-31

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 1825-2