Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-9:2022

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Del 9: Fodring med ett hårt förankrat plastskikt (ISO 11296-9:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-9:2022

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Del 9: Fodring med ett hårt förankrat plastskikt (ISO 11296-9:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document, in conjunction with ISO 11296-1, specifies the requirements and test methods for pipes and fittings for the renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks by lining with a single rigid annulus of structural cementitious grout formed behind a plastics inner layer. This plastics layer serves as permanent formwork anchored to the grout.
This document is applicable to plastics inner layers and grout systems with or without steel reinforcement. It does not apply to the structural design of the lining system.
NOTE      Systems with multiple annuli are available, but these are controlled by patent rights and not covered by this document.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20) Rördelar av plast (23.040.45) Avloppsinstallationer (91.140.80) Utvändiga avloppssystem (93.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11296-9:2022

Plaströrssystem för renovering av markförlagda självfallsledningar för avloppsvatten - Del 9: Fodring med ett hårt förankrat plastskikt (ISO 11296-9:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vatten- och avloppssystem, SIS/TK 198

Internationell titel: Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (ISO 11296-9:2022)

Artikelnummer: STD-80038669

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-10-18

Antal sidor: 44