Standard Svensk standard · SS-EN 15514:2014

Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Saltsyra

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to hydrochloric acid used for the treatment of swimming pool water. It describes the characteristics of hydrochloric acid and specifies the requirements and the corresponding test methods for hydrochloric acid. It gives information on its use in swimming pool water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of hydrochloric acid (see Annex B).

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrochloric acid

Artikelnummer: STD-101955

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-05-19

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15514:2007