Standard Svensk standard · SS-EN 16401:2013

Kemikalier för behandling av vatten för simbassänger - Natriumklorid för elektrolys av saltklorider (Elektroklorinator)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable only to sodium chloride used in electrochlorinator systems and not to mixtures with other chemicals used for treatment of swimming pool water. It describes the characteristics of sodium chloride used in electrochlorinator systems and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium chloride used in electrochlorinator systems. It gives information on its use in swimming water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use (see Annex A).

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100072

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-10-27

Antal sidor: 24