Standard Svensk standard · SS-EN 12933:2015

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Kemikalier för nödfallsbruk - Triklorisocyansyra

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to trichloroisocyanuric acid used for emergency treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of trichloroisocyanuric acid and specifies the requirements and the corresponding test methods for trichloroisocyanuric acid. It gives information on its use in water treatment. It also determines the rules relating to safe handling and use of trichloroisocyanuric acid (see Annex B).

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chemicals for emergency use - Trichloroisocyanuric acid

Artikelnummer: STD-8013592

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-03-29

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 12933:2008