Standard Svensk standard · SS 134005

Industrikalk - Bestämning av flytbarhet hos kalkprodukter

Status: Gällande

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Lime products for industrial purposes - Determination of fluidness in lime products

Artikelnummer: STD-18462

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-06-05

Antal sidor: 4