Standard Svensk standard · SS-EN 15664-1:2008+A1:2013

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten - Dynamisk testrigg för uppskattning av metallavgivning - Del 1: Design och skötsel

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a procedure to determine the release of metals from metallic materials used in construction products intended to come into contact with drinking water ). The test can be used for three purposes: a) assess a material as a reference material for a category of materials using the results of several investigations in different waters covering a broad range of water compositions; b) assess a material for approval by way of comparative testing; c) obtain data on the interaction of local water with a material.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250) Korrosion (77.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100227

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-01

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15664-1:2008