Standard Svensk standard · SS-EN 15664-1:2008+A1:2013

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten - Dynamisk testrigg för uppskattning av metallavgivning - Del 1: Design och skötsel

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15664-1:2008+A1:2013

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten - Dynamisk testrigg för uppskattning av metallavgivning - Del 1: Design och skötsel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a procedure to determine the release of metals from metallic materials used in construction products intended to come into contact with drinking water ).
The test can be used for three purposes:
a) assess a material as a reference material for a category of materials using the results of several investigations in different waters covering a broad range of water compositions;
b) assess a material for approval by way of comparative testing;
c) obtain data on the interaction of local water with a material.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250) Korrosion (77.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15664-1:2008+A1:2013

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten - Dynamisk testrigg för uppskattning av metallavgivning - Del 1: Design och skötsel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Standardiseringens stöd

Internationell titel: Influence of metallic materials on water intended for human consumption - Dynamic rig test for assessment of metal release - Part 1: Design and operation

Artikelnummer: STD-100227

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-01

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15664-1:2008