Standard Svensk standard · SS-EN 15664-1:2008

Vattenförsörjning - Påverkan av metaller på dricksvatten avsett för mänsklig konsumtion - Dynamisk testrigg för uppskattning av metallavgivning - Del 1: Design och skötsel

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 15664-1:2008+A1:2013

Omfattning
This European Standard specifies a procedure to determine the release of metals from metallic materials used in construction products intended to come into contact with drinking water.
The test can be used for three purposes:
a) Assess a material as a reference material for a category of materials using the results of several investigations in different waters covering a broad range of water compositions.
b) Assess a material for approval by way of comparative testing.
c) Obtain data on the interaction of local water with a material.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Material och produkter i kontakt med livsmedel (67.250) Korrosion (77.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-64969

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-08

Antal sidor: 40

Ersätts av: SS-EN 15664-1:2008+A1:2013