Standard Svensk standard · SS-EN 13564-1

Avlopp - Översvämningsskydd - Del 1: Krav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies types and requirements for materials, performance, design, construction and marking for factory made anti-flooding devices for faecal and/or non-faecal wastewater for use in drainage systems of buildings operating under gravity in accordance with EN 12056-1.

Ämnesområden

Avloppsinstallationer (91.140.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Anti-flooding devices for buildings - Part 1: Requirements

Artikelnummer: STD-33584

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-31

Antal sidor: 14