Standard Svensk standard · SS-EN 898:2012

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumvätekarbonat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hydrogen carbonate used for the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hydrogen carbonate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten Kemikalier för vattenrening


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen carbonate

Artikelnummer: STD-88029

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-11-17

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 898:2006