Standard Svensk standard · SS-EN 898:2006

Processkemikalier för beredning av dricksvatten - Natriumvätekarbonat

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 898:2012

Omfattning
This European Standard is applicable to sodium hydrogen carbonate used for the treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics and specifies the requirements and the corresponding test methods for sodium hydrogen carbonate. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen carbonate

Artikelnummer: STD-44415

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-01-19

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 898

Ersätts av: SS-EN 898:2012