Standard Svensk standard · SS-EN 16070:2014

Produkter för beredning av dricksvatten - Naturliga zeoliter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard is applicable to natural zeolites used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of natural zeolites and specifies the requirements and the corresponding test methods for natural zeolites. It gives information on their use in water treatment. The natural zeolites included in this standard are clinoptilolite, chabasite and phillipsite/analcime.

Ämnesområden

Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-101581

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-31

Antal sidor: 28