Standard Svensk standard · SS-EN 12915-1:2009

Produkter för beredning av dricksvatten - Aktivt kol, granulerat - Del 1: Nytillverkat granulerat aktivt kol

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 12915 is applicable to virgin granular activated carbon used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of virgin granular activated carbon and specifies the requirements and the corresponding test methods for virgin granular activated carbon. It gives information on its use in water treatment.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Kemikalier för vattenrening (71.100.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Products used for the treatment of water intended for human consumption - Granular activated carbon - Part 1: Virgin granular activated carbon

Artikelnummer: STD-69255

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 12915-1/AC:2006 , SS-EN 12915-1