Standard Svensk standard · SS-EN 14452:2005

Don för att förhindra förorening av dricksvatten genom återströmning - Lodrätt monterad rördetalj med luftintag som stängs vid flöde och monterad nedströms pådragsventil DN 10 till DN 20 - Familj D, typ B

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies:
a) field of application;
b) requirements for pipe interrupters with atmospheric vent and moving element;
c) dimensional and the physico-chemical properties, and the properties of general hydraulic, mechanical and acoustic design of pipe interrupters with elastic membrane of DN 10 to DN 20;
d) test procedure and requirements for verifying these properties;
e) marking and presentation;
f) acoustics.
This document specifies the characteristics of pipe interrupters with atmospheric vent and moving element, DN 10 to DN 20 that are suitable for use in drinking water systems at pressures up to 1 MPa (10 bar) and temperatures up to 65 °C and for 1 h at 90 °C.

Ämnesområden

Dricksvatten (13.060.20) Backventiler (23.060.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39970

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-14

Antal sidor: 16