Standard Svensk standard · SS 134003

Industrikalk - Bestämning av släckningsreaktivitet hos bränd kalk

Status: Gällande

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Vattenförsörjning, SIS/TK 198/AG 02

Internationell titel: Lime products for industrial purposes - Determination of the slaking reactivity of quick lime

Artikelnummer: STD-18460

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-06-05

Antal sidor: 8