Standard Svensk standard · SS-EN 1015-18

Murbruk - Provning - Del 18: Bestämning av kapillärsugningskoefficient för hårdnat murbruk

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the water absorption coefficient due to capillary action of hardened mortars containing mineral binders and normal as well as light weight aggregates.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Methods of test for mortar for masonry - Part 18: Determination of water absorption coefficient due to capillary action of hardened mortar

Artikelnummer: STD-34249

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-18

Antal sidor: 9

Ersätter: SS 137519 , SS 137520 , SS 137521