Standard Svensk standard · SS 137519

Murbruk - Klassindelning och fordringar

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1015-1 , SS-EN 1015-2 , SS-EN 1015-6 , SS-EN 1015-12 , SS-EN 1015-9 , SS-EN 1015-4 , SS-EN 1015-7 , SS-EN 1015-17/A1:2004 , SS-EN 998-2 , SS-EN 1015-17 , SS-EN 1015-10 , SS-EN 1015-11 , SS-EN 1015-19 , SS-EN 1015-19/A1:2004 , SS-EN 1015-18 , SS-EN 1015-3 , SS-EN 1015-21 , SS-EN 1015-10/A1:2006 , SS-EN 1015-11/A1:2006

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)