Standardutveckling · SIS/TK 180

Murverk och Puts

Murverk kan utföras med allt från bränd tegelsten, kalksandsten, betonghålblock, lättklinkerblock till lättbetongblock. Murverk putsas och den ut- eller invändiga putsen blir en del av murverket. Kommittén verkar för att ta fram produktstandarder som innehåller kravspecifikationer för murverk och puts.

Kommittén är med och utvecklar produktstandarder, som innehåller kravspecifikationer för murverk och puts. De flesta standarder för provningsmetoderna är klara, vilket kan påverka provningsförfarande för tillverkare av murverksprodukter. Kommittén arbetar också med olika tillbehör som till exempel kramlor eller järn för förstärkning av själva murverket.

Nytt arbete om lera

Ett nytt nationellt standardiseringsarbete om lera har startat inom kommittén. Det finns idag standarder för lerhusbyggande i några andra länder och nu blir det även föremål för standardisering i Sverige.

Kommittén höll ett intressentmöte via webb 30 januari 2023. Intressentmötet spelades in och du kan ta del av inspelningen här. Mer information finner du här >>

Är du intresserad av detta arbete? Kontakta SIS projektlledning Tobias Lundgren för mer information.

Nya generationens Eurokoder

Kommittén arbetar för tillfället aktivt med Eurokod 6 med regler för dimensionering av bärande murverk (dvs SS-EN 1996-serien),  läs mer under frågor och svar om Eurokod 6 När det gäller Eurokoderna generellt, läs mer under kommittén Eurokoder – SIS/TK 203.

Eurokoderna håller på att omarbetas till nya versioner och ett intensivt arbete pågår bland Europas experter. Våren 2024 kommer följande arbeten på slutomröstning:
FprEN 1996-1-2, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
FprEN 1996-2, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande

Den första standarden inom Eurokod 6 i den nya generationen finns nu tillgänglig:
SS-EN 1996-1-1:2022, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner

Observera att den äldre utgåvan, SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012, finns tillgänglig och gäller parallellt.

I höst kommer del 3 att publiceras:
FprEN 1996-3:2022, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner – Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 10 standarder
EN N1368, Masonry - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15904 for masonry products
EN 17193, Tegelblock för golvplattor
EN 1996-3, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk
EN 1996-2, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande
EN 1996-1-2, Eurokod 6 - Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-2: Allmänna regler - Brandteknisk dimensionering
EN CENTC 125 N1530, Specification for brick slips - Clay brick slips
EN 1015-14, Test Method for the Freeze Thaw Durability of Mortar for Masonry
SIS/TS 28947, Lerputs - krav, provning och märkning
EN 13914-1, Konstruktion, beredning och applicering av utvändig och invändig puts - Del 1: Utvändig puts
EN 13914-2, Konstruktion, beredning och applicering av utvändig och invändig puts - Del 2: Beaktande av konstruktion och viktiga principer för invändig puts
Visa fler Visa färre
Utgivet 128 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Joma, Gnosjö
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Combimix AB, Bålsta
Eko Ulf, Mölndal
Målarkalk AB, Hyllinge
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Sollentuna
White Arkitekter AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
CEN/TC 125, Masonry
CEN/TC 125/WG 1, Masonry units
CEN/TC 125/WG 10, Brick slips
CEN/TC 125/WG 2, Mortar
CEN/TC 125/WG 3, Ancillary components
CEN/TC 125/WG 4, Test methods
CEN/TC 125/WG 5, Application of external rendering and internal plastering
CEN/TC 125/WG 6, Thermal properties for masonry
CEN/TC 125/WG 7, Dangerous substances
CEN/TC 125/WG 8, Environmental product declaration
CEN/TC 125/WG 9, Clay flooring blocks
CEN/TC 177, Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open structure
CEN/TC 177/WG 1, Prefabricated Reinforced Components of AAC
CEN/TC 177/WG 3, Test methods
CEN/TC 250, Structural Eurocodes
CEN/TC 250/SC 6, Eurocode 6: Design of masonry structures
CEN/TC 250/SC 6/WG 1, Evolution of EN 1996-1-1 General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
CEN/TC 250/SC 6/WG 2, Simplified calculation methods
CEN/TC 250/SC 6/WG 3, Structural fire design
CEN/TC 250/SC 6/WG 4, Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91) Byggnadsmaterial (91.100) Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Tobias Lundgren
Vice projektledare
tobias.lundgren@sis.se

Alva Eklund
Projektkoordinator
alva.eklund@sis.se