Standardutveckling · SIS/TK 180

Murverk och Puts

Murverk kan utföras med allt från bränd tegelsten, kalksandsten, betonghålblock, lättklinkerblock till lättbetongblock. Murverk putsas och den ut- eller invändiga putsen blir en del av murverket. Kommittén verkar för att ta fram produktstandarder som innehåller kravspecifikationer för murverk och puts.

Kommittén är med och utvecklar produktstandarder, som innehåller kravspecifikationer för murverk och puts. De flesta standarder för provningsmetoderna är klara, vilket kan påverka provningsförfarande för tillverkare av murverksprodukter. Kommittén arbetar också med olika tillbehör som till exempel kramlor eller järn för förstärkning av själva murverket.

När det gäller Eurokoderna, med regler för dimensionering av bärande murverk, (SS-EN 1996-serien), läs mer under kommittén Eurokoder – SIS/TK 203.

Kommittén arbetar för tillfället aktivt med Eurokod 6 som beräknas pågå till 2020, läs mer under Eurokod 6

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 7 standarder
EN 1996-2, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 2: Dimensioneringsförutsättningar, materialval och utförande
EN 1996-3, Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 3: Förenklade beräkningsmetoder för oarmerat murverk
EN 1996-1-1, Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
EN 1745, Murverk och puts - Metoder för att bestämma termiska egenskaper
EN 17193, Tegelblock för golvplattor
EN 1015-11, Provning Bruk - Del 11: Hårdnat murbruk - Bestämning av böjdraghållfasthet och tryckhållfasthet
EN N1368, Masonry - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15904 for masonry products
Visa fler Visa färre
Utgivet 124 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Joma, Gnosjö
Bekaert Svenska AB, Göteborg
Combimix AB, Bålsta
Lunds Tekniska Högskola, Lund
Saint-Gobain Sweden AB / Weber, Vintrie
Wienerberger AB, Malmö
Wienerberger AB, Sköldinge
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 20 internationella kommittéer
ISO/TC 179, Masonry
ISO/TC 179/SC 1, Unreinforced masonry - STAND BY
ISO/TC 179/SC 2, Reinforced masonry - STAND BY
ISO/TC 179/SC 3, Test methods - STAND BY
CEN/TC 125, Masonry
CEN/TC 125/WG 1, Masonry units
CEN/TC 125/WG 2, Mortar
CEN/TC 125/WG 3, Ancillary components
CEN/TC 125/WG 4, Test methods
CEN/TC 125/WG 5, Application of external rendering and internal plastering
CEN/TC 125/WG 6, Thermal properties for masonry
CEN/TC 125/WG 7, Dangerous substances
CEN/TC 125/WG 8, Environmental product declaration
CEN/TC 125/WG 9, Clay flooring blocks
CEN/TC 177, Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or light.weight aggregate
CEN/TC 177/WG 1, Autoclaved aerated concrete components
CEN/TC 177/WG 2, Non-fines lightweight concrete components
CEN/TC 177/WG 3, Test methods
CEN/TC 250/SC 6, Eurocode 6 - Design of masonry structures
CEN/TC 250/SC 6/WG 1, Evolution of EN 1996-1-1 General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader Byggnadsmaterial Cement, gips, kalk, bruk


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Robin Jakobsson

Robin Jakobsson
Projektledare
+46855552069
Robin.jakobsson@sis.se

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Projektledare
+46855552195
jonas.liedberg@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Projektassistent
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se