Standard Svensk standard · SS-EN 12269-1

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong - Bestämning av vidhäftningshållfasthet mellan armeringsstål och lättbetong med hjälp av "balktestmetoden" - Del 1: Korttidsprovning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12269-1

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong - Bestämning av vidhäftningshållfasthet mellan armeringsstål och lättbetong med hjälp av "balktestmetoden" - Del 1: Korttidsprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method of determining the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete (AAC) in prefabricated reinforced components according to prEN 12602:1996. The test method is conceived to obtain values for the short term bond strength,  bm, with different combinations of concrete type, bar shape and corrosion rotection system.

Ämnesområden

Betongkonstruktioner (91.080.40) Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12269-1

Fabrikstillverkade element av autoklaverad lättbetong - Bestämning av vidhäftningshållfasthet mellan armeringsstål och lättbetong med hjälp av "balktestmetoden" - Del 1: Korttidsprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel: Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the "beam test" - Part 1: Short term test

Artikelnummer: STD-28617

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-15

Antal sidor: 10