Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-2:2023

Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-2:2023

Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Observera att Boverkets konstruktionsregler EKS samt Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder (i huvudsak publicerade 2002- 2007), och den utgåvan finns publicerad på svenska och engelska.

Det är den första generationens Eurokoder som ska användas för att uppfylla samhällets krav i myndigheternas författningar, BFS 2011:10 (EKS) respektive TSFS 2018:57. I BFS 2011:10, paragraf 41, finns en förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Boverket hänvisar till. I TSFS 2018:57, paragraf 7, finns motsvarande förteckning över de eurokoder från utgåva 1, med rättelser och tillägg enligt daterade utgåvor, som Transportstyrelsen hänvisar till. För frågor kring myndigheternas krav och författningar hänvisas till Boverket respektive Transportstyrelsen.

SS-EN 1992-1-2:2004+A1:2019 ingår i SIS avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av avtalet.

Ta del av de svenska eurokoderna (första generationen) här >>

SS-EN 1992-1-2:2023 Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering som är en del av andra generationens Eurokoder (i huvudsak publicerade 2022 - 2027) som de kommande åren tas fram inom CEN/TC 250. Det är ett omfattande arbete med många standarder och när alla delar i serien finns på plats så kommer dessa andra generationens Eurokoder att ersätta första generationen. SIS har valt att publicera de nya utgåvorna i den takt de kommer från CEN, för att göra dem tillgängliga för marknaden. 

SS-EN 1992-1-2:2004+A1:2019 kommer därför ersättas senast 2028-03-30 med SS-EN 1992-1-2:2023, men för närvarande finns båda dessa standarder parallellt då Boverkets konstruktionsregler EKS och Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar till första generationens Eurokoder.

I nuläget finns SS-EN 1992-1-2:2023 publicerad på engelska.

Omfattning
1.1 Scope of prEN 1992 1 2
(1) This document deals with the design of concrete structures for the accidental situation of fire exposure and is intended to be used in conjunction with prEN 1992 1 1 and EN 1991 1 2. This document identifies differences from, or supplements to, normal temperature design.
(2) This document applies to concrete structures required to fulfil a loadbearing function, separating function or both.
(3) This document gives principles and application rules for the design of structures for specified requirements in respect of the aforementioned functions and the levels of performance.
(4) This document applies to structures, or parts of structures, that are within the scope of prEN 1992 1 1 and are designed accordingly.
(5) The methods given in this document are applicable to normal weight concrete up to strength class C100/115 and lightweight concrete up to strength class LC50/60.
1.2 Assumptions
(1) In addition to the general assumptions of prEN 1990 the following assumptions apply:
- the choice of the relevant design fire scenario is made by appropriate qualified and experienced personnel or is given by the relevant national regulation;
- any fire protection measure taken into account in the design will be adequately maintained.

Ämnesområden

Brandtålighet för byggnadsmaterial (13.220.50) Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 2, Betongkonstruktioner (91.070.02) Eurokod, brand (91.070.70) Betongkonstruktioner (91.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1992-1-2:2023

Eurokod 2 - Dimensionering av betongkonstruktioner - Del 1-2: Brandteknisk dimensionering
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 649 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 649 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 638,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Betongkonstruktioner, SIS/TK 556

Internationell titel: Eurocode 2 - Design of concrete structures – Part 1-2: Structural fire design

Artikelnummer: STD-80047543

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-12-04

Antal sidor: 96

Parallell utgåva: SS-EN 1992-1-2:2004 , SS-EN 1992-1-2:2004/AC:2017 , SS-EN 1992-1-2:2004/A1:2019