Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 855 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 855 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 968 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1)P Eurokod 6 tillämpas vid projektering av bärverk eller bärverksdelar av oarmerat, armerat, förspänt och randförstärkt murverk.
(2)P Eurokod 6 behandlar endast krav på bärförmåga, brukbarhet och beständighet. Andra krav t.ex. avseende termisk eller akustisk isolering beaktas inte.
(3)P Utförande täcks endast i den omfattning som är nödvändig för att ange kvaliteten på de konstruktionsmaterial och produkter som avses att användas och den standard på arbetsutförandet på byggplatsen som krävs för att överensstämma med gjorda tolkningar av konstruktionsreglerna.(4)P Eurokod 6 täcker inte de speciella kraven vid seismisk konstruktion. Regler med hänsyn till sådana krav ges i Eurokod 8, som kompletterar och är i överensstämmelse med Eurokod 6.(5)P Numeriska värden på de laster på byggnader och anläggningar, som ska beaktas vid dimensionering, ges inte i Eurokod 6. De återfinns i Eurokod 1.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 6, Murverkskonstruktioner (91.070.06) Eurokod, grund (91.070.50) Murverk (91.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner - Del 1-1: Allmänna regler för armerade och oarmerade murverkskonstruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 855 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 855 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 968 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Murverk och Puts, SIS/TK 180

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8024046

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-11-28

Antal sidor: 120

Finns även på: SS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Ersätter: SS-EN 1996-1-1:2005 , SS-EN 1996-1-1:2005 , SS-EN 1996-1-1:2005/AC:2009